default-logo

Workshops – Catalogus

Diversen

Mechanica-Bewegingsleer

Stromingsdynamica

Golven

Elektriciteit – Magnetisme

Optica

Hydrostatica

Thermodynamica

Materialen

 


Diversen

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Geen paniek in het dorp ! ? Het energieverbruik en de milieu-impact van een klein dorp evalueren.


Stromingsdynamica

Titel Code Niveau Korte omschrijving
De lucht stribbelt tegen ! R ? Meten van de luchtsnelheid, meten van de luchtweerstand van een voorwerp, meten van de draagkracht van een vleugelmodel,…
Regen – Stijgende lucht Fib9 ? Meten van de valsnelheid van regendruppels meten en de stijgsnelheid van luchtbellen.
De traagste val ? Een voorwerp met een gegeven massa maken dat zo traag mogelijk naar beneden valt in de lucht.


Elektriciteit – Magnetisme

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Als ik groot ben… ? Maken van eenvoudige elektrische circuits, de hotelschakeling”.
Bandkloof in halfgeleiders ? De bandkloof bepalen in een halfgeleiderthermistor.
Elektrische motor Energie 2 Bepalen van het rendement van een elektrische motor onder verschillende belastingen.
Weerstand bieden Elec1 ? De wet van Ohm, meten van elektrische weerstand, kiezen van weerstand om een gegeven stroom te bekomen,
het Joule-effect meten, LED-lampen, transistors,…
Hevig ! Xp 9 ? Elektrische stroom meten, het Joule-effect meten, waarnemen van elektromagnetische effecten,…
Fiat lux Fib11 ? Installeren van een elektrisch circuit in verschillende kamers van een miniatuurhuisje. Bepalen van het
elektrisch vermogen, kiezen van de gepaste elektrische zekeringen.
Als ik groot ben… Fib12 ? Geleiders en isolatoren, maken van een eenvoudige elektrische schakelingen.
Elektrische transportlijn. Xp13 ? De performantie bepalen van een elektrische transportlijn in gelijk- en wisselstroom.
Magnetische telegraaf. Xp14 ? Een magnetische telegraaf bouwen en een boodschappen versturen.
Elektriciteit verdichten ! Xp 20 ? Het gedrag van condensatoren waarnemen en meten in verschillende elektrische schakelingen.
Microfoon – Castafiore Xp 23 ? Een koolmicrofoon uittesten en zijn getrouwheid aan het oorspronkelijke geluid bepalen.
Elektrische oscillaties Xp 24 ? Een LC-schakeling maken en zijn oscillaties meten.
De batterijen heropladen Xp 30 ? De in een accu opgeslagen enerige meten en aftoetsen tegen de gegevens van de fabrikant.
Telegraaf Xp 31 ? Een elektromagneet bouwen en ermee een gecodeerd bericht versturen.
Elektriciteit en duurzaamheid Xp 26 / Xp 32 ? Een huis voorzien van elektriciteit meet een windmolen,
fotovoltaïsche zonnepanelen en een hydraulische turbine.
Draadloos! Radio A ? Een spoel bouwen en ermee een draadloze communicatieverbinding maken.
Elektrische oscillaties Radio C ? Een RLC-schakeling bouwen en afstemmen op een gegeven frekwentie.
De val van magneten 1 ? Challenge Lab : de valsnelheid van magneten in een metalen buis meten, het effect van Foucault-zwerfstromen evalueren.
Elektrische thermometer 7 ? Challenge Lab :
elektrische weerstand bepalen in functie van de temperatuur en weerstand gebruiken als thermometer.
De boog staat precies gespannen 7 ? Challenge Lab :
een elektrische schakeling bouwen met weerstanden om een gewenste spanning met gewenste tolerantie te bekomen.
De val van magneten 11 ? Challenge Lab :
de valsnelheid van een magneet langs een hellend vlak in aluminium meten.
Meten in elektriciteit Mesures 1-2 ? Meten : de weerstand van 5 weerstand meten op 3 verschillende wijzen en de resultaten vergelijken.
Meten in elektriciteit Mesures 3 ? Meten : een geleidend materiaal identificeren aan de hand van zijn elektrische weerstand.
Meten in elektriciteit Mesures 4 ? Meten : de wetten van Kirchhoff nagaan in een gegeven schakeling.
Meten in elektriciteit Mesures 5 ? Meten : de hoeveelheid energie nodig om water op te warmen bepalen.
Meten in elektriciteit Mesures 6 ? Meten : de U-I-karakteristiek van een kooldraadlamp bepalen.
Meten in elektriciteit Mesures 7 ? Meten : U-I-karakteristiek van LED-lamp opstellen.
Meten in elektriciteit Mesures 9 ? Meten : bepalen van de horizontale component van het lokale aards magnetisch veld.


Hydrostatica

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Allen in het water! ? Nadenken waarom een klein object drijft of niet
naargelang er een omhulsel rond geplaatst is of niet.
Buis om zeepbellen te blazen ? Zelf een buis bouwen om zeepbellen mee te blazen. Bepalen van de leeftijd van
de bellen van verschillende grootte.
De lekkende vaas Energie 5 ? De uitstroomsnelheid van water uit een vat meten in functie van het
waterniveau in het vat.
Water / Lucht Modif 2010 ? Verschillende manieren om hydrostatische druk waar te nemen, de Archimedeskracht,…
Vacuümbellen Fib5 ? De toestand in onderdruk waarnemen: verdampingstemperatuur van water.
Regenval – Stijgende luchtbellen Fib9 ? De val van een waterdruppel waarnemen en meten. De stijgsnelheid van een
luchtbel meten in een verticale buis die daarna meer en meer gaat hellen.
Stijgende lucht Fib10 ? De stijgsnelheid van een
luchtbel meten in een verticale buis die meer en meer gaat hellen.
Welke vloeistof? 2 ? Challenge Lab : een vloeistof bepalen
aan de hand van zijn massadichtheid.
Welk voorwerp? 8 ? Challenge Lab : de massadichtheid en
volume van een metalen voorwerp bepalen.
Decanteren 13 ? Challenge Lab : de decantatiesnelheid meten:
val van deeltjes in water.


Matériaux

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Matériaux isolants Lab1 ? Observer et mesurer l’isolation thermique de différents matériaux.
Pression Lab2 ? Evaluer la pression d’une structure là ou elle repose par terre.
Hydrophobie Lab3 ? Manipuler et observer le comportement de matériaux hydrophobes.
Jeunes conducteurs Lab4 ? Mesurer la résistance électrique de différents matériaux quotidiens et moins quotidiens.
Matières et couleurs Lab5 ? Manipuler et observer le comportement de matériaux dont la couleur est influencée par la température ou la lumière.
Flexible Lab6 ? Manipuler et mesurer la résistance de matériaux faits d’alliages, les matériaux à mémoire,…
Tri des plastiques Matériaux 6 ? Identifier différents types de plastique.
Résistance d’un cheveu Atelier 2 ? Mesurer la résistance de cheveux de personnes de différents âges.
Désordre et compagnie Fib2 ? Evaluer la masse volumique d’une série d’objets afin de les trier.


Mécanique

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Décomposition des forces – Petits Robinsons ? Moyennant de petits ponts construits en papier, comprendre la décomposition des forces.
Leviers Xp 8 Les plus jeunes Etablir différents équilibres d’un bras levier utilisant des poids.
Trébuchet 1 4ième et + Mesurer la vitesse de lancement et la distance de tir dans différentes conditions.
Lanceur de billes à ressort Energie 4 ? Déterminer le rendement mécanique d’un lanceur de billes à ressort.
Bille sur plan incliné Xp 5 ? Déterminer si la chute d’une bille dans une gouttière est uniformément accélérée ou pas.
Révolutions – Kepler Fib7 ? Etablir le mouvement des planètes. Observer la rétrogradation de Mars par rapport à la Terre.
Chute de météores Xp 3 / Fib8 4iè et + Etablir la relation entre la taille et la hauteur de chute de météores et la taille des cratères qu’elles crééent dans du sable. Nécessite notions d’énergie et de coefficient angulair d’une droite. Les Log sont utilisés en boîte noire.
Pendule Xp 10 6ième Etudier la période d’une pendule en variant plusieurs paramètres. Tester l’harmonicité.
Résoner Xp 11 6ième Mettre une pendule variable et une masse suspendue à un ressort en résonance.
Forces Xp 20 ? Déterminer la constante d’élasticité de ressorts dans différents configurations. Déterminer l’équilibre de différentes configurations de poulies.
Forces Xp 20′ ? Déterminer la constante d’élasticité de ressorts. Déterminer l’équilibre de différentes configurations de poulies. Déterminer la poussée d’Archimède. Déterminer le coefficient de frottement.
Ressorts Xp 21 ? Evaluer des résonateurs harmoniques verticaux et sur plan incliné.
Travailler Xp 30 ? Soulever une masse de différentes manière, mesurer la force nécessaire, évaluer le travail effectué.
Plan incliné ? Etablir la relation entre la force pour déplacer un objet sur une pente et l’inclinaison de la pente.
Un chariot ponctuel 3 ? Challenge Lab : Régler un montage sur un plan incliné pourqu’un chariot parcourt un certain trajet dans un certain temps.
Chute filtres à café 4 ? Challenge Lab : Mesurer la vitesse de chute de filtres à café dans différentes conditions par moyen d’un capteur de mouvement.
Accélérer le chariot 5 ? Challenge Lab : Mesurer l’accélération d’un chariot sur un plan incliné.
Question de rythme 6 ? Challenge Lab : Mesurer la période des oscillations d’un objet dans l’eau en fonction de sa masse.
Ballon durable? 9 ? Challenge Lab : Mesurer et évaluer les oscillations d’un ballon suspendu à un resort.
Catapulte 10 ? Challenge Lab : Estimer l’efficacité énergétique d’un catapulte.
Conservatif 12 ? Challenge Lab : Evaluer la conservation d’énergie lors d’un mouvement vertical répétitif.
Chute dans l’air/eau/paraffine ? Challenge Lab : évaluer la vitesse pendant un chute en fonction de la masse de l’objet tombant.
Chute le long d’un plan incliné ? Challenge Lab : mesurer la vitesse de chute le long d’un plan incliné.
Un simple pendule 15 ? Challenge Lab : réaliser deux pendules différents ayant la même période.
Chute dans l’air ? Challenge Lab : évaluer l’évolution de la vitesse de chute de billes dans l’air.
Chute dans l’eau ? Challenge Lab : évaluer l’évolution de la vitesse de chute de différentes masses de même forme dans un tuyau d’eau.


Ondes

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Diffraction – Poil de cheveu Xp 2 6ième Mesurer l’épaisseur d’un poil de cheveu par diffraction de lumière laser.
Ultrasons Xp 12 ? Mesurer fréquence, longueur d’onde et vitesse de propagation d’ondes ultrason.
Phono Xp 21 ? Réaliser l’équivalent d’un disque en vinyl, évaluer la fréquence, période,… d’un diapason qui a tracé sa vibration sur le disque.
Diffraction – Dilatation Xp 40 ? Mesurer la dilatation thermique par diffraction de lumière laser.
Diffraction – Oignon 41 ? Mesurer l’épaisseur d’une cellule d’oignon par diffraction de lumière laser.
Micro-ondes 51 ? Observer la réflection et réfraction de micro-ondes.
Vitesse du son 52 ? Mesurer la vitesse du son avec une carabine et des capteurs.
Diffraction – Lame rasoir 60 ? ?
Son La Louvière ? Réaliser un canon à son, un mégaphone et un télégraphe.
Modulation – Démodulation Radio D ? Moduler l’amplitude d’une onde porteuse avec un signal. Démoduler ce signal.


Optique

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Labyrinthe optique Fib3 4ième Observer et réaliser plusieurs effets optiques par moyen de mirroirs, prismes,…
Triangulation en extérieur – méthode de l’arbalète Fib3 ? Mesurer la taille d’objets à distance moyennant un arbalète.
Focaliser Xp33 ? Evaluer le point focal d’une lentille utilisant des mouvements harmonique d’une bille dans le creux de la lentille.
Méthode d’Eratosthène ? Mesure de la circonférence de la Terre basée sur la méthode d’Eratosthène.


Thermodynamique

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Matériaux isolants Matériaux 1 ? Observer et mesurer l’isolation thermique de différents matériaux.
Chaud et froid Fib10 ? Mesurer et évaluer la consommation énergétique d’une maison.
Gaspillage Xp25 ? Mesurer et évaluer l’énergie nécessaire pour chauffer de l’eau, évaluer la perte énergétique d’un thermos.
Bouilloire électrique Energie 1 ? Mesurer le rendement d’une bouilloire électrique et d’un thermoplongeur.