default-logo

Workshops – Catalogus

Diversen

Mechanica – Bewegingsleer – Krachten

Stromingsdynamica

Golven

Elektriciteit – Magnetisme

Optica

Hydrostatica

Thermodynamica

Materialen

 


Diversen

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Geen paniek in het dorp ! ? Het energieverbruik en de milieu-impact van een klein dorp evalueren.


Stromingsdynamica

Titel Code Niveau Korte omschrijving
De lucht stribbelt tegen ! R ? Meten van de luchtsnelheid, meten van de luchtweerstand van een voorwerp, meten van de draagkracht van een vleugelmodel,…
Regen – Stijgende lucht Fib9 ? Meten van de valsnelheid van regendruppels meten en de stijgsnelheid van luchtbellen.
De traagste val ? Een voorwerp met een gegeven massa maken dat zo traag mogelijk naar beneden valt in de lucht.


Elektriciteit – Magnetisme

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Als ik groot ben… ? Maken van eenvoudige elektrische circuits, de hotelschakeling”.
Bandkloof in halfgeleiders ? De bandkloof bepalen in een halfgeleiderthermistor.
Elektrische motor Energie 2 Bepalen van het rendement van een elektrische motor onder verschillende belastingen.
Weerstand bieden Elec1 ? De wet van Ohm, meten van elektrische weerstand, kiezen van weerstand om een gegeven stroom te bekomen,
het Joule-effect meten, LED-lampen, transistors,…
Hevig ! Xp 9 ? Elektrische stroom meten, het Joule-effect meten, waarnemen van elektromagnetische effecten,…
Fiat lux Fib11 ? Installeren van een elektrisch circuit in verschillende kamers van een miniatuurhuisje. Bepalen van het
elektrisch vermogen, kiezen van de gepaste elektrische zekeringen.
Als ik groot ben… Fib12 ? Geleiders en isolatoren, maken van een eenvoudige elektrische schakelingen.
Elektrische transportlijn. Xp13 ? De performantie bepalen van een elektrische transportlijn in gelijk- en wisselstroom.
Magnetische telegraaf. Xp14 ? Een magnetische telegraaf bouwen en een boodschappen versturen.
Elektriciteit verdichten ! Xp 20 ? Het gedrag van condensatoren waarnemen en meten in verschillende elektrische schakelingen.
Microfoon – Castafiore Xp 23 ? Een koolmicrofoon uittesten en zijn getrouwheid aan het oorspronkelijke geluid bepalen.
Elektrische oscillaties Xp 24 ? Een LC-schakeling maken en zijn oscillaties meten.
De batterijen heropladen Xp 30 ? De in een accu opgeslagen enerige meten en aftoetsen tegen de gegevens van de fabrikant.
Telegraaf Xp 31 ? Een elektromagneet bouwen en ermee een gecodeerd bericht versturen.
Elektriciteit en duurzaamheid Xp 26 / Xp 32 ? Een huis voorzien van elektriciteit meet een windmolen,
fotovoltaïsche zonnepanelen en een hydraulische turbine.
Draadloos! Radio A ? Een spoel bouwen en ermee een draadloze communicatieverbinding maken.
Elektrische oscillaties Radio C ? Een RLC-schakeling bouwen en afstemmen op een gegeven frekwentie.
De val van magneten 1 ? Challenge Lab : de valsnelheid van magneten in een metalen buis meten, het effect van Foucault-zwerfstromen evalueren.
Elektrische thermometer 7 ? Challenge Lab : elektrische weerstand bepalen in functie van de temperatuur en weerstand gebruiken als thermometer.
De boog staat precies gespannen 7 ? Challenge Lab : een elektrische schakeling bouwen met weerstanden om een gewenste spanning met gewenste tolerantie te bekomen.
De val van magneten 11 ? Challenge Lab : de valsnelheid van een magneet langs een hellend vlak in aluminium meten.
Meten in elektriciteit Mesures 1-2 ? Meten : de weerstand van 5 weerstand meten op 3 verschillende wijzen en de resultaten vergelijken.
Meten in elektriciteit Mesures 3 ? Meten : een geleidend materiaal identificeren aan de hand van zijn elektrische weerstand.
Meten in elektriciteit Mesures 4 ? Meten : de wetten van Kirchhoff nagaan in een gegeven schakeling.
Meten in elektriciteit Mesures 5 ? Meten : de hoeveelheid energie nodig om water op te warmen bepalen.
Meten in elektriciteit Mesures 6 ? Meten : de U-I-karakteristiek van een kooldraadlamp bepalen.
Meten in elektriciteit Mesures 7 ? Meten : U-I-karakteristiek van LED-lamp opstellen.
Meten in elektriciteit Mesures 9 ? Meten : bepalen van de horizontale component van het lokale aards magnetisch veld.


Hydrostatica

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Allen in het water! ? Nadenken waarom een klein object drijft of niet
naargelang er een omhulsel rond geplaatst is of niet.
Buis om zeepbellen te blazen ? Zelf een buis bouwen om zeepbellen mee te blazen. Bepalen van de leeftijd van
de bellen van verschillende grootte.
De lekkende vaas Energie 5 ? De uitstroomsnelheid van water uit een vat meten in functie van het
waterniveau in het vat.
Water / Lucht Modif 2010 ? Verschillende manieren om hydrostatische druk waar te nemen, de Archimedeskracht,…
Vacuümbellen Fib5 ? De toestand in onderdruk waarnemen: verdampingstemperatuur van water.
Regenval – Stijgende luchtbellen Fib9 ? De val van een waterdruppel waarnemen en meten. De stijgsnelheid van een
luchtbel meten in een verticale buis die daarna meer en meer gaat hellen.
Stijgende lucht Fib10 ? De stijgsnelheid van een
luchtbel meten in een verticale buis die meer en meer gaat hellen.
Welke vloeistof? 2 ? Challenge Lab : een vloeistof bepalen
aan de hand van zijn massadichtheid.
Welk voorwerp? 8 ? Challenge Lab : de massadichtheid en
volume van een metalen voorwerp bepalen.
Decanteren 13 ? Challenge Lab : de decantatiesnelheid meten:
val van deeltjes in water.


Materialen

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Warmte-isolerende materialen Lab1 ? Waarnemen en meten van de thermische isolatiecapaciteit van verschillende materialen.
Druk Lab2 ? Bepaal de druk van een structuur daar waar ze op de grond steunt.
Waterafstoting Lab3 ? Het gedrag van waterafstotende materialen waarnemen en behandelen.
Bizarre geleiders Lab4 ? De elektrische weerstand meten van verscheidene dagelijkse en minder dagelijkse materialen.
Materialen en kleuren Lab5 ? Het gedrag waarnemen en behandelen van materialen waarvan de kleur temperatuur- of lichtafhankelijk is.
Buigen of barsten Lab6 ? Meten en behandelen van de sterkte van allerlei metaallegeringen, materialen met geheugen,…
Plastieksorteren Matériaux 6 ? Verschillende types plastiek identificeren.
Het heeft geen haar gescheeld Atelier 2 ? De treksterkte meten van het haar van personen van verschillende leeftijd.
Rommel opruimen Fib2 ? De massadichtheid van een reeks voorwerpen bepalen met het oog op het sorteren.


Mechanica – Bewegingsleer – Krachten

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Ontbinding van krachten – Kleine Robinsons ? Aan de hand van het bouwen van kleine bruggen het ontbinden van krachten beter begrijpen.
Hefbomen Xp 8 De jongsten Met gebruik van gewichten verschillende evenwichtsposities van een hefboom bereiken.
Slingerarm 1 4e jaar en + De lanceersnelheid en de schietafstand meten van een slingerarm (katapult) onder verschillende beginvoorwaarden.
Ballenlanceerder met veer Energie 4 ? Het mechanisch rendement bepalen van een ballenlanceerder met veer.
Ballen op een hellend vlak Xp 5 ? Bepalen of de beweging van een bal in een hellende goot eenparig versneld is of niet.
Omwentelingen – Kepler Fib7 ? De beweging van planeten realizeren en de schijnbare achteruitbeweging van Mars ten opzichte van de aarde waarnemen.
Meteorietenregen Xp 3 / Fib8 4e jaar en + Het verband opstellen tussen de grootte van een meteoriet, zijn valhoogte en de grootte van de inslagkrater in zand. Noties van energie en hoekcoëfficiënt vereist. Logaritmische schalen zijn als een “zwarte doos” opgevat.
Pendel Xp 10 6e jaar De periode van een slinger bestuderen door verscheidene parameters te veranderen. Het harmonisch karakter aftoetsen.
Nazinderen Xp 11 6e jaar Een pendel met variabele lengte en een aan een veer opgehangen massa in resonantie brengen.
Krachten Xp 20 ? De veerconstante van veren bepalen in meerdere opstellingen. Het evenwicht van katrollen bepalen in meerdere opstellingen.
Krachten Xp 20′ ? De veerconstante bepalen. Het evenwicht van katrollen bepalen in meerdere opstellingen. De Archimedeskracht bepalen. De wrijvingscoëfficiënt bepalen.
Veren Xp 21 ? Opmeten van harmonische verticale en gehelde resonatoren.
Arbeid adelt Xp 30 ? Optillen van een massa op verschillende wijzen, meten van de benodigde kracht, bepalen van de verrichte arbeid.
Hellend vlak ? Het verband opstellen tussen de kracht nodig om een voorwerp op een helling te verplaatsen en hellingshoek.
Stipte taxi 3 ? Challenge Lab : Een opstelling met een hellend vlak zo afstellen dat een wagentje erop een gegeven afstand in een gegeven tijd aflegt.
Vallende koffiefilters 4 ? Challenge Lab : De valsnelheid van koffiefilters meten in verschillende omstandigheden met behulp van een bewegingsvoeler.
Vooruit met de geit 5 ? Challenge Lab : De versnelling van een wagentje op een hellend vlak meten.
Hit the beat 6 ? Challenge Lab : De oscillatieperiode bepalen van een voorwerp in water in functie van zijn massa.
Duurzame bal? 9 ? Challenge Lab : De oscillaties van een aan een veer opgehangen bal meten en bespreken.
Katapult 10 ? Challenge Lab : Het energetisch rendement van een katapult bepalen.
Behoudsgezind 12 ? Challenge Lab : Het behoud van energie beschouwen tijdens een herhaalde verticale beweging.
In het water, lucht of paraffine vallen ? Challenge Lab : de snelheid van een vallend object bepalen en evalueren in functie van zijn massa.
Glijaf! ? Challenge Lab : de valsnelheid langs een hellend vlak meten.
Een eenvoudige slinger 15 ? Challenge Lab : twee verschillende slingers maken met dezelfde periode.
Uit de lucht vallen ? Challenge Lab : het snelheidsverloop van vallende kogels in lucht bepalen en bespreken.
In het water vallen ? Challenge Lab : het snelheidsverloop bepalen en bespreken van in water vallende objecten met verschillende massa maar zelfde vorm.


Golven

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Diffractie – Stukje haar Xp 2 6e De dikte van een haar meten aan de hand van diffractie van laserlicht.
Ultrasoon Xp 12 ? De frequentie, golflengte en voortplantingssnelheid van ultrasone golven meten.
Vinyl DJ ! Xp 21 ? Het equivalent maken van een vinylplaat en de frequentie, periode,… van een stemvork bepalen die zijn trillingen op een schijf graveert.
Diffractie – Thermische uitzetting Xp 40 ? De thermische uitzetting meten aan de hand van laserlichtdiffractie.
Diffractie – Ajuin 41 ? De dikte van een ajuincel meten aan de hand van laserlichtdiffractie.
Microgolven 51 ? Weerspiegeling en breking van microgolven waarnemen.
Geluidssnelheid 52 ? De snelheid van het geluid meten met een geweer en sensoren.
Diffractie – Scheermesje 60 ? ?
Geluid La Louvière ? Een geluidskanon, een megafoon en een telegraaf bouwen.
Moduleren – Demoduleren Radio ? De amplitude van een draaggolf moduleren met een signaal en dat signaal opnieuw demoduleren.


Optica

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Optisch doolhof Fib3 4e Meedere optische effecten realiseren en waarnemen met spiegels, prisma’s,…
Buitendriehoek – Kruisboogmethode – Jacobsstaf Fib3 ? De grootte van een object op afstand meten aan de hand van een Jacobsstaf (kruisboog).
Focussen Xp33 ? Het brandpunt van een lens bepalen aan de hand van harmonische bewegingen van een kogel in de holle kant van de lens.
Methode van Eratosthenes van Cyrene ? Meten van de aardomtrek met de methoe van Eratothenes.


Thermodynamica – Warmteleer

Titel Code Niveau Korte omschrijving
Isolerende materialen Materialen 1 ? De warmte-isolerende eigenschappen van verschillende materialen waarnemen en meten.
Koud en warm Fib10 ? Het energieverbruik van een huis meten en bespreken.
Verspilling Xp25 ? Meten en bespreken van de energie nodig om water op te warmen. Meten van het energieverlies van een thermosfles.
Elektrische waterkoker Energie 1 ? Het rendement van een waterkoker en van een dompelaar meten.

Please follow and like us:
Pin Share