default-logo

Visite guidée

Het Experimentarium groepeert en toont een ruime verzameling aan demonstraties en manipulaties die alle domeinen van de fysica illustreren. De bezoekers doorlopen onder begeleiding van een animator de grote thema’s uit de natuurkunde: mechanica, elektrostatica, elektromagnetisme, golven, optica,… en dat zonder wiskundige formalismen of vergelijkingen. Er heerst overigens altijd een ludiek sfeertje tijdens een bezoek.

Het Experimentarium is voorts curator van de “Collections de Physique de l’ULB” en stelt uit die collecties meerdere merkwaardige instrumenten tentoon. Een aantal onder hen werken nog altijd ondanks hun leeftijd en zijn in demonstratie.

De geleide bezoeken gaan door na afspraak met groepen van 8 tot 12 deelnemers waarbij het Experimentarium maximaal 3 groepen gelijktijdig kan ontvangen. De bezoeken kunnen doorgaan in het Nederlands, Frans of Engels. Een bezoek kan naargelang de te behandelen thema’s tussen 1 en 2 uur duren.

De geleide bezoeken zijn toegankelijk voor klassen uit het basis- en secundair onderwijs, voor universiteitsstudenten en voor privé-groepen die op een ludieke wijze de fysica wensen te (her)ontdekken. Gezinnen, verenigingen of vriendengroepen zijn welkom in het Experimentarium.

De kostprijs voor een bezoek bedraagt 5€ per deelnemer behalve voor bezoeken in het kader van “Physique à volonté” (op dinsdagen en donderdagen voor scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en voor bezoeken op woensdagnamiddag die gratis zijn.

Reserveren is noodzakelijk. Schrijf ons daartoe aan via het formulier onderaan deze pagina of bel ons op het nummer 02/650.54.56. We zullen dan met plezier samen zoeken naar het best geschikte moment voor een bezoek met uw groep.